Spustenie registrácie

10.6.2021

Registrácia do

15.9.2021

Poplatky

Kongresový poplatok: 100,0 
Spoločenský večer: 35,0

      V registračnom poplatku je zahrnutá

  • účasť na odbornom programe kongresu
  • kongresové materiály, prospekty,
  • certifikáty
  • občerstvenie počas kongresu
  • uvítací večer s večerou
  • obed 8.10.2021
  • obed 9.10.2021

      Platobné podmienky

  • platba bankovým prevodom po doručení faktúry na Váš email
  • platba na mieste nebude možná
  • storno poplatky: zrušenie  registrácie od 16.9.2021 – 100% registračného poplatku.

Registračný formulár

Po vyplnení registračného formulára dostanete potvrdzovací email a do 14 dní Vám bude na Váš email doručená faktúra.

Súhlasím so spracovaním a uchovávaním osobných údajov v spoločnosti Bio-Chrom, s.r.o. Bratislava. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely organizácie kongresu v zmysle Zák č. § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 14 ods. 3 cit. zákona č. 18/2018 Z.z. je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.