Program môžte stiahnuť TU: Foniatricky_Kongres_Program

 Témy kongresu

Načúvacie prístroje versus kochleárne implantáty
Manažment pacienta s poruchou hlasu
Poruchy vývinu reči
Profesionálne poruchy sluchu
Varia

Štvrtok 7.10.2021
Štvrtok 7.10.2021
19.00 Zahájenie kongresu
19.15 Uvítací večer s večerou
Štvrtok 7.10.2021
Piatok 8.10.2021
Piatok 8.10.2021
8.15 Záhájenie odborného programu
8.30 Odborný program
10.00 - 10.30 Coffee break
10.30 - 12.30 Odborný program
12.30 - 13.45 Obed
13.45- 15.00 Odborný program
15.00 - 15.30 Coffee break
15.30 - 17.00 Odborný program
19.30 Spoločenský večer
Piatok 8.10.2021
Sobota 9.10.2021
Sobota 9.10.2021
9.00 - 10.30 Odborný program
10.30 - 11.00 Coffee break
11.00 - 13.00 Odborný program
13.00 - 13.10 Zakončenie kongresu
13.15 - Obed
Sobota 9.10.2021