1. Okrúhle stoly

 

2. Inštruktážne kurzy : 30 min

 

3. Voľné prednášky :  8 min + 2 min. diskusia

 

4. Postery

 

Inštrukcie k abstraktom

* formát Word

* písmo Times New Roman, veľkosť písma 12

* členenie na úvod, materiál a metódy, výsledky a záver

Prihlásenie inštruktážneho kurzu, prednášky a posteru zasielať do 15.9.2021  email: fonkongres2021@gmail.com

Abstrakty zasielať do 15.9.2021 email: fonkongres2021@gmail.com

Potvrdenie o zaradení inštruktážneho kurzu a prednášky Vám budeme oznámené  do 17.9.2021