Termín kongresu

7.10. - 9.10.2021

Miesto kongresu

Hotel Crowne Plaza, Bratislava

Rokovací jazyk

Slovenčina, čeština

Dôležité termíny

Spustenie registrácie: 10.6.2021

Prihlasovanie inštruktážnych kurzov a voľných prednášok: do 31.8.2021
Potvrdenie o prijatí inštruktážneho kurzu a prednášky do programu: do 7.9.2021

Ukončenie registrácie: 15.9.2021

 

Prezidentka kongresu

MUDr. Dagmar Volmutová

 

Vedecký výbor kongresu

doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc.

MUDr. Dagmar Volmutová

 

Organizátori kongresu

MUDr. Dagmar Volmutová  – prezidentka kongresu 

MUDr. Zuzana Volmutová  –  koordinátor kongresu   zuzana.volmutova@gmail.com

Bio-Chrom, s.r.o.