bratislava-5284281_1920

18. Česko-slovenský foniatrický kongres

XXXI. celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej
7.10 - 9.10.2021 Hotel Crowne Plaza, Bratislava
Hotel Crowne plaza, Bratislava,Slovakia

18. Česko-slovenský foniatrický kongres

XXXI. celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej
7.10 - 9.10.2021 Hotel Crowne Plaza, Bratislava
3, PrezidentskyPalac

18. Česko-slovenský foniatrický kongres

XXXI. Celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej
7.10. - 9.10.2021 Hotel Crowne Plaza, Bratislava
SND_ vecer2

18. Česko-slovenský foniatrický kongres

XXXI. celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej
7.10. - 9.10.2021 Hotel Crowne Plaza, Bratislava
Pozvanka_Foniatricky_kongres_2021

18. Česko-slovenský foniatrický kongres

XXXI. celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej
7.10. - 9.10.2021 Hotel Crowne Plaza, Bratislava

18. Česko - slovenský foniatrický kongres

XXXI. Celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej


7.10 - 9.10.2021 Hotel Crowne Plaza, Bratislava

Vážené kolegyne a kolegovia, milí českí a slovenskí priatelia!

Dostalo sa nám tej cti, aby sme foniatrický kongres opäť usporiadali u nás na Slovensku. Dovoľte mi, aby som Vás v mene foniatrickej sekcie SSO ako aj v mojom mene pozvala na 18.Česko – slovenský foniatrický kongres 2021 a XXXI. Celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej, ktoré sa budú konať v dňoch  7.10. – 9.10.2021 v Bratislave.

Na jar 2020 nám do života zasiahla pandémia, ktorá nám všetkým zmenila osobný aj pracovný život. Na rok 2020 nebudeme spomínať v dobrom, ale ako na rok plný obmedzení, bolesti a strát na ľudských životoch. Covid-19 nám dokázal, akí sme zraniteľní, kde sú naše slabiny a rezervy. Dokázal nám, že nie všetky životné dary a šance, ktoré nám život ponúka, sú samozrejmosťou.

Priatelia, želám si, aby sme boli všetci zdraví a aby boli zdravé naše rodiny, aby sme sa v pohode a veselí mohli opäť stretávať v osobnom živote, na pracovných podujatiach tak ako sme boli ešte donedávna zvyknutí. 

Česko – slovenský foniatrický kongres  má svoju dlhoročnú tradíciu a patrí k najvýznamnejším  udalostiam pre všetkých českých a slovenských foniatrov, na ktorých si môžeme odovzdávať nielen odborné vedomosti a skúseností, ale aj stráviť príjemné chvíle v priateľskej atmosfére.

Tešíme sa na stretnutie a spoločne strávené dni v centre Bratislavy.

 

MUDr. Dagmar Volmutová
prezidentka kongresu